เรียนภาษาอังกฤษ ต้องเรียนหู อย่าเรียนด้วยตา

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องเรียนหู อย่าเรียนด้วยตา

เรียนภาษาอังกฤษ ‘ต้องเรียนหู อย่าเรียนด้วยตา’ สำหรับคนไทยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนกำแพงกั้นเรากับภาษาอังกฤษนั้น คงหนีไม่พ้น ‘ความขี้อาย’ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนภาษาให้ได้ผล เราต้องเริ่มทำลายกำแพงนี้ลง เปิดเผย ‘ความกล้าแสดงออก’ ให้ได้ออกมาเผยโฉมออกมา เพระาถ้าคุณมัวแต่อายไม่กล้าที่จะพูดที่จะใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ถึงคุณจะเรียนภาษาอังกฤษนานเท่าไรก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เลย สิ่งที่คนไทยส่วนมากกังวลในการพูดภาษาอังกฤษคงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับสำเนียงและการออกเสียงว่าจะถูกต้องหรือไม่ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้จากการฝึกฟังภาษาให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็น การฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูภาพยนต์ซาวน์แทรคโดยไม่ต้องมีบรรยายภาษาไทย ดูข่าว เช่นCNN, BBC News ซึ่งในตอนแรกๆ นั้น เราอาจจะฟังไม่ออก แปลไม่ได้ แต่ถ้าเราฟังอย่างนี้ทุกๆ วัน จะทำให้หูของเราเริ่มชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้น และที่สำคัญจะทำให้เราได้รับฟังสำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้องอีกด้วย ทำให้แล้วที่เราจะนำไปใช้ในการพูดก็จะเป็นการออกเสียงในแบบที่ถูกต้อง การฟังเป็นสิ่งที่สำคัญให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในหลายๆ ด้าน เช่น ทักษะการออกเสียง การเน้นคำ การพูด รูปแบบประโยค แต่ถ้าเราเรียนรู้จากตำราหรือหนังสือ เราก็จะเรียนรู้แต่ในเรื่องของ การใช้ไวยากรณ์ เพราะตำราไม่สามารถสอนให้เราออกเสียงที่ถูกต้องได้ จึงมีคำพูดเกี่ยวกับหลักการเรียนภาษาที่ว่า “ต้องเรียนด้วยหู อย่าเรียนด้วยตา” คือ

Read more