Thais travelling abroad

Thais travelling abroad

ใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมี คุณภาพและสนุกสนาน ในปัจจุบันการไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตในต่างแดน เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงสำหรับทุกคน ในอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประเทศต่างๆ อาจจะไม่ให้ความสำคัญในด้านภาษากับผู้ที่เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขา สักเท่าไร แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปจำนวนคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ชุมชนคนต่างด้าวใหญ่ขึ้น แน่นอนว่าย่อมมีปัญหาเกิดตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาชุมชนหรือปัญหาสังคม ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่นมือเข้าไปคลี่คลายปัญหาต่างๆ และอุปสรรคที่ยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ คือ การสื่อสาร เนื่องคนต่างด้าวจำนวนมากที่ไม่สามารถพูดภาษาราชการของประเทศที่ตนอาศัยอยู่ ได้ จึงทำให้รัฐของประเทศต่างๆ เริ่มออกระเบียบใหม่โดยระบุว่าบุคคลที่ประสงค์จะไปอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาในระดับหนึ่ง คือสามารถสื่อสารได้ เช่น หากคุณต้องการขอมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอังกฤษ คุณจะต้องผ่านการทดสอบภาษา อังกฤษ หรือ หากคุณต้องการขอมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเยอรมัน คุณจะต้องผ่านการทดสอบภาษาเยอรมัน A1 เป็นต้น แต่ผลดีที่เกิดกับคุณในทันทีหากคุณสามารถพูดและสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้ ไม่ว่าจะด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน คือ คุณจะใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีคุณภาพและสนุกสนาน และหากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบ A1 เชิญสอบถามรายละเอียดได้ ที่ โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง

Read more

Thai food

Thai food

[dropcap2]M[/dropcap2]ost visitors to Thailand are attracted as much by the incredible array of Thai food available as they are by the climate and scenery. Thai food is a main attraction all over the country, but Phuket is particularly well known for its fresh seafood. [dropcap2]A[/dropcap2]Thai meal is

Read more

Our cast-iron guarantee

Our cast-iron guarantee

You don’t find TEFL providers offering money back guarantees – wonder why not? It can only be because they are not confident of their premises, trainers, materials, and everything else you get to see on day one of the course. Usually, up until this point all you

Read more

Why do we need a foreign language?

Why do we need a foreign language?

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษหรือ ภาษาต่างประเทศ? ภาษา อังกฤษนับเป็นภาษาที่สองของนานาประเทศทั่วโลก ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่บังคับเรียนในโรงเรียน ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ในโรงเรียน สามารถอ่านเขียนภาษา อังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อจะนำมาใช้พูดในชีวิตจริงนับเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่ง ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนพูดภาษาอังกฤษและภาษา ต่างประเทศอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีโรงเรียนสอน ภาษาต่างๆ มากมายที่เปิดขึ้นมาเพื่อสอนภาษาต่างประเทศต่างๆ บ้างก็ล้มเหลว บ้างก็ประสบความสำเร็จมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก เช่นโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับตำราของโรงเรียนฯ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ พูดภาษาต่างประเทศได้ในระยะเวลาสั้นๆ จึงทำให้ได้รับความนิยมจากบุคคลทั่ว ไป ในเขตป่าตอง คุณสามารถสมัคร เรียนออนไลน์ได้

Read more

TEFL accreditation, what accreditation?

TEFL accreditation, what accreditation?

[dropcap2]D[/dropcap2]oes it really matter if a TEFL course is accredited? Many course providers throw the term ‘accredited’ around quite freely, but what does that mean if there isn’t really a moderating body? Or if there is an accrediting body, did they really review or audit the course?

Read more

why learn Thai?

why learn Thai?

As Thai is spoken only by around 60 million Thai people and hardly at all outside Thailand’s borders, this may seem a very good question. How can learning Thai be useful? How will you benefit from speaking Thai, never mind reading it? Thailand is an exciting, beautiful,

Read more

Hiring now!

Hiring now!

October is the time when government schools start hiring for the second term of the year. There are a few places remaining for the TEFLPlus course commencing August 24th, so enrol now and you’ll graduate just at the right time to find work waiting for you. There’s

Read more

no more visa runs

no more visa runs

Study a language at Patong Language School and get a 3-month, 6-month or even a 1 year ED visa. PLS is a registered language school with the Thai Ministry of Education. This means we can arrange visas for qualifying students. How do you qualify? Simple, just enrol

Read more

Online Thai classes launched

Online Thai classes launched

Patong Language School has just introduced online Thai classes using Skype and interactive whiteboards. Now you can enjoy the same great tuition from the comfort of your home or office! Thousands of people learn a language online every day – and it’s easy to see why! It

Read more