ภาษาอังกฤษระดับ 10 & 11

กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษระดับ 10 และ 11 เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์นะคะ สัปดาห์ละ 10 คาบ เรียนวันละ 2 คาบ (50 นาที x 2) ค่าเรียนสัปดาห์ละ 2,500 บาทค่ะ

ระดับ10

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

บอกต่อกับเพื่อนๆ

แวะทักทายกันที่ป่าตองนะคะ ดูโรงเรียนของเราว่าเป็นอย่างไร

แล้วบอกต่อกับเพื่อนๆ

google_plustwitterFacebookgoogle_plustwitterFacebook

โพสต์ล่าสุด

เยี่ยมเราที่เฟสบุ๊ค

ส่งข้อความหาเรา