ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เรียนจบวันนี้ด้วยค่ะ

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus