Skip to content

การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ป่าตอง
ที่อยู่ธนาคาร83 ถนนราษฎร์อุทิศ 200ปี
หาดป่าตอง
กะทู้
ภูเก็ต 83150
ชื่อบัญชี โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง
เลขที่บัญชี 601-296205-8