คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

 

 

 
 

เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบไพรเวท

ดาวน์โหลดรายละเอียด จองเลย
ชั้นเรียนมีนักเรียนกี่คน?

เรียนแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย 2 คนหรือมากกว่า คุณสามารถชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกัน เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

เริ่มเรียนเมื่อไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณและตารางของคุณครู

หมายเหตุ: เรียนเฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เท่านั้น

เรียนคาบเรียนละกี่นาที?

แต่ละชั้นเรียนใช้เวลา 50 นาที แนะนำว่าไม่ควรเรียนมากกว่าวันละ 2 คาบ นอกจากว่าคุณมีเวลาจำกัดจริงๆ

ใช้ตำราเรียนอะไร?

คุณสามารถเลือกตำราเรียนเองได้ที่เหมาะสมกับระดับของคุณ

ราคาเท่าไร?

คาบเรียนละ 575 บาท สำหรับค่าเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห์) 20 คาบ คือ 11,500 บาท

ถ้าเรียนวันละ 1 คาบ – 20 คาบ จะเรียนจบใน 4 สัปดาห์ อย่าลืมว่าความเร็วในการเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณ

กลุ่มย่อย 2 คนหรือมากกว่า ค่าเรียน 375 บาทต่อคน