คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ ของเรา:

1,500฿/2 สัปดาห์

ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

เรียนกลุ่ม
ระดับต้น 1-8
5 คาบ/สัปดาห์
ไม่มี ED วีซ่า
2 ถึง 16 สัปดาห์
2,500฿/สัปดาห์

ภาษาอังกฤษสำหรับทุกชาติ

เรียนกลุ่ม
ระดับ 9-11
10 คาบ/สัปดาห์
มี ED วีซ่า
1 ถึง 28 สัปดาห์
575฿/คาบ

เรียนไพรเวท

เรียนตัวต่อตัว
ระดับต้นถึงสูง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 คาบ
มี ED วีซ่า
ไม่จำกัดระยะเวลา
ผู้สอนผ่านการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสอนโดยครูเจ้าของภาษา และผ่านการอบรมการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยสอนโดยครูไทยที่มากด้วยประสบการณ์

ตำราเรียนที่มีคุณภาพ

เราผลิตตำราเรียนจากประสบการณ์การสอนมากกว่า 30ปี ที่ใช้เรียนในระดับต้นระดับ 1 – 9 ซึี่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เรียนในระดับ 10 – 11 เราใช้ตำราเรียนชุด ‘Headway’ และ ‘Streamline’

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย

ดาวน์โหลดรายละเอียด จองเลย

เรียนวันละ 1 คาบ – สัปดาห์ละ 5 วัน – ใช้เวลา 2 ถึง 16 สัปดาห์

ราคาเท่าไร?

เรียนภาษาอังกฤษ 1 ระดับ ระดับละ 2 สัปดาห์ (10 คาบเรียน) ราคา 1,500 บาทต่อคน หากซื้อมากกว่า 1 ระดับจะมีส่วนลดให้ เนื่องจากเรียนกลุ่มจึงไม่สามารถเลื่อนหรือชดเชยเวลาเรียนได้

ใช้ตำราเรียนอะไร?

โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง ใช้ตำราเรียนที่เราจัดทำขึ้นเองจากประสบการณ์การสอนมากกว่า 30 ปี ใช้สอนนักเรียนไทยระดับต้นตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 8

โดยเริ่มจากการแนะนำตัวอักษร การสะกดคำ จากนั้นก็เริ่มสร้างประโยคต่างๆ ได้แก่ ประโยคคำถามและการตอบคำถาม รูปแบบต่างๆ ในแต่ละระดับผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การบอกเวลา การนับจำนวนต่างๆ การอธิบาย การบอกตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งของ เป็นต้น

ชั้นเรียนของนักเรียนไทยห้องละกี่คน?

ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 8 สามารถรับนักเรียนได้มากสุดห้องละ 18 คน

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆ 2 สัปดาห์ เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระดับละ 2 สัปดาห์

เรียนวันละ 1 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที

เวลาเรียนของแต่ละระดับจะอยู่ระหว่าง บ่าย 2 โมง ถึง 5 โมงเย็น

ระดับ 1-8 เริ่มเรียนทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี วันเริ่มเรียนคือ:
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกชาติ

ดาวน์โหลดรายละเอียด จองเลย

เรียนวันละ 2 คาบ – สัปดาห์ละ 5 วัน – เรียนกลุ่มได้ถึง 28 สัปดาห์

มีนักเรียนกี่คนในชั้น?

ชั้นเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษสำหรับทุกชาติ มีนักเรียนได้มากถึง 12 คน

ราคาเท่าไร?

กลุ่มภาษาอังกฤษสำหรับทุกชาติ เรียนสัปดาห์ละ 10 คาบ ราคา 2,500 บาท หากซื้อมากเรามีส่วนลดให้ ซื้อมากลดมากค่ะ

เนื่องจากเรียนกลุ่มจึงไม่สามารถเลื่อนหรือชดเชยเวลาเรียนได้

ใช้ตำราเรียนอะไร?

สำหรับระดับ 9 เราใช้ตำราเรียนและแบบฝึกของโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง

ระดับ 10 และ 11 ใช้หนังสือเรียนชุด New Headway โดย John และ Liz Soars พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Oxford University Press

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

กลุ่มภาษาอังกฤษสำหรับทุกชาติ เรียนวันละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที โดยจะหยุดพัก 10 นาทีระหว่างคาบเรียน

เวลาเรียนในระดับนี้จะแตกต่างกัน คุณสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนฯ ค่ะ

ระดับ 9 เริ่มเรียนทุก 4 สัปดาห์ตลอดปี วันเริ่มเรียนคือ:
วันเริ่มเรียนของระดับ 10 และระดับ 11 คือ:
เรียนภาษาอังกฤษแบบไพรเวท

ดาวน์โหลดรายละเอียด จองเลย

เรียนวันละ 1 หรือ 2 คาบ – สัปดาห์ละ 3 หรือ 5 วัน ไม่จำกััดระยะเวลาการเรียน

มีนักเรียนกี่คนสำหรับการเรียนแบบไพรเวท?

การเรียนแบบไพรเวท คือ การเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็กๆ 2 คนหรือมากกว่า คุณสามารถชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกัน เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

การเรียนแบบไพรเวท เริ่มเรียนเมื่อไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณและตารางของคุณครู

หมายเหตุ: เรียนเฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เท่านั้น

แต่ละชั้นเรียนใช้เวลา 50 นาที แนะนำว่าไม่ควรเรียนมากกว่าวันละ 2 คาบ นอกจากว่าคุณมีเวลาจำกัดจริงๆ

ใช้ตำราเรียนอะไร?

คุณสามารถเลือกตำราเรียนเองได้ หรือตำราเรียนของโรงเรียนฯตามระดับที่เหมาะสมกับคุณ

ค่าเรียนเท่าไร?

ค่าเรียนตัวต่อตัวคาบเรียนละ 575 บาท ทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับค่าเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห์) 20 คาบ คือ 11,500 บาท

ถ้าเรียนวันละ 1 คาบ – 20 คาบ จะเรียนจบใน 4 สัปดาห์ อย่าลืมว่าความเร็วในการเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณเอง

ค่าเรียนกลุ่มย่อยนักเรียน 2 คนหรือมากกว่า คาบเรียนละ 375 บาทต่อคน