Skip to content

คอร์สเรียนภาษาไทย

(สำหรับชาวต่างชาติ)

โดยคุณครูไทยที่มากด้วยประสบการณ์

ทุกคอร์สสอนโดยคุณครูไทยที่มากด้วยประสบการณ์การสอน เราผลิตตำราเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศจากประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 30 ปี ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

การเลือกคอร์สเรียน

ไม่ว่าคุณอยากเรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่ม เรียนพูดภาษาไทยอย่างเดียว หรือเรียนเขียน อ่านไทยด้วย ต้องการเรียนแบบเร่งด่วน หรือแบบสบายๆ คุณก็สามารถเลือกคอร์สที่ชอบได้ที่โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง

คอร์สในโรงเรียน

คอร์สเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนของเรา ณ หาดป่าตอง

มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนฟาวน์เดชั่น?

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์ส รับนักเรียนมากสุด 12 คน

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์ เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดปี ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์และปีใหม่

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สเรียน 15 คาบ เรียนวันละ 3 คาบ จบภายใน 5 วัน โดยสัปดาห์แรกเรียนวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ สัปดาห์ที่สองเรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี

เวลาเรียน 10.00 น. ถึง 12.50น. ทุกคาบเรียนมีพัก 10 นาที

ราคาเท่าไร?

ค่าเรียนไทยฟาวน์เดชั่นคอร์ส 3,900 บาทต่อคน เรียน 15 คาบ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ราคานี้รวมตำราเรียนแล้ว

สัปดาห์ราคา
23,900 บาท

เนื่องจากเป็นการเรียนกลุ่มจึงไม่สามารถเลื่อนหรือชดเชยเวลาเรียนได้

ใช้ตำราเรียนอะไร?

เราใช้ตำราเรียนไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สที่เราจัดทำขึ้นจากประสบการณ์สอนของเรา ซึ่งรวมในราคาค่าเรียนแล้ว

คุณสามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานสื่อประกอบการเรียนออนไลน์ของเราที่จัดไว้ให้ ซึ่งคุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์เสียงตามตำราเรียนทั้งเล่ม ตลอดจนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่อทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาบทเรียน

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สใช้แบบเรียนที่เข้าใจและเรียนได้แบบง่าย ๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถพูดได้ตั้งแต่วันแรก คุณจะได้เรียนคำนาม, คำกริยา การสร้างประโยคบอกเล่าสั้น ๆ ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ การสร้างประโยครูปแบบต่าง ๆ เช่น ได้ไหม? ได้ ไม่ได้ เป็นต้น การนับเลข การใช้คำคุณศัพท์เพื่อบอกลักษณะสิ่งของ การแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น ของฉัน ของคุณ การสร้างประโยคโดยใช้ เป็น อยู่ คือ การบอกเวลา ท้ายเล่มจะมีแบบฝึกหัดให้คุณได้ฝึกเพื่อจะได้เข้าใจและพูดได้คล่องขึ้น เพียง 2 สัปดาห์คุณจะได้เรียนพื้นฐานการใช้ภาษาไทยได้อย่างครอบคลุม

วันเริ่มเรียน

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สเริ่มเรียนวันที่:

ใช้ตำราเรียนอะไร?

ผู้เรียนจะได้รับแฟ้มเอกสาร ที่ใส่ชีทสำหรับเรียนไทยอีซี่โกอิ้งคอร์สตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งรวมอยู่ในราคาค่าเรียนแล้ว

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สมีกลุ่มเรียนวันจันทร์กับวันพุธ และกลุ่มเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสบดี เวลาเรียน 11.00 น. ถึง 12.50 น. ระหว่างคาบเรียนพัก 10 นาที

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สสามารถเริ่มเรียนสัปดาห์ใดก็ได้ ตลอดปี ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์และปีใหม่

หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องจบไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สก่อน แล้วจึงสามารถเข้าเรียนอีซี่โกอิ้งไทยคอร์สได้ ซึ่งไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สจะรวมอยู่ในอีซี่โกอิ้งไทยคอร์สแล้ว ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนเรียนอีซี่โกอิ้งไทยคอร์ส 12 สัปดาห์ คุณจะได้เรียนไทยฟาวน์เดชั่นคอร์ส 2 สัปดาห์ และอีซี่โกอิ้งไทยคอร์ส 10 สัปดาห์

ราคาเท่าไร?

สัปดาห์ราคา
11,700 บาท
1213,800 บาท
2422,800 บาท
4840,800 บาท

เนื่องจากเป็นการเรียนกลุ่มจึงไม่สามารถเลื่อนหรือชดเชยเวลาเรียนได้

ชั้นเรียนอีซี่โกอิ้งคอร์สมีนักเรียนกี่คน?

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สรับนักเรียนมากสุด 12 คนต่อกลุ่ม

เนื้อหาบทเรียน

แต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องใหม่ ๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ในบทเรียนที่ผ่านมา จึงทำให้สามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนที่เรียนไปแล้วหลายสัปดาห์ได้

หัวข้อที่จะเรียนในแต่ละสัปดาห์:

 • At the bank
 • Buying fruit
 • Good, better, best
 • In the bathroom
 • In the bedroom
 • Have you ever?
 • Family relations
 • Buying & renting a house
 • Asking & giving directions
 • Buying vegetables
 • Repairs – the plumber
 • At immigration
 • At the post office
 • Prepositions of place
 • About time
 • Shapes & colours
 • Comparatives & superlatives
 • Weights & measures
 • Prepositions of time
 • Seasons & weather
 • At the dentist
 • At the pharmacy
 • Conjunctions
 • Motorcycle repair & rental

วันเริ่มเรียน

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สเริ่มเรียนวันที่:

ชั้นเรียนอินเท็นซีฟไทยคอร์สมีนักเรียนกี่คน?

อินเท็นซีฟไทยคอร์สรับนักเรียนมากสุดได้ห้องเรียนละ 12 คน

ราคาเท่าไร?

สัปดาห์ราคา
17,500 บาท
427,000 บาท
852,000 บาท
1273,000 บาท
1696,000 บาท
20120,000 บาท
24144,000 บาท

คุณสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 24 สัปดาห์

ใช้ตำราเรียนอะไร?

เราใช้ตำราเรียนที่เราจัดทำขึ้นจากประสบการณ์สอนของเรา ซึ่งรวมในราคาค่าเรียนแล้วเมื่อคุณลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ (ถ้าน้อยกว่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) คุณจะได้เรียนทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนไทยไปพร้อม ๆ กัน

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

อินเท็นซีฟไทยคอร์สเริ่มคอร์สเรียนใหม่ทุกเดือน ตลอดปี

อินเท็นซีฟไทยคอร์สมี 4 ระดับ:

ระดับพื้นฐาน (4 สัปดาห์) ระดับต้น (4 สัปดาห์) ระดับกลาง (4 สัปดาห์) และระดับสูง (12 สัปดาห์) ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานและขึ้นระดับถัดไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องหยุด ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์และปีใหม่

เรียนวันละ 4 คาบ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14.00 น. ถึง 18.00 น.

เนื่องจากเป็นการเรียนกลุ่มจึงไม่สามารถเลื่อนหรือชดเชยเวลาเรียนได้

วันเริ่มเรียน

อินเท็นซีฟไทยคอร์สเริ่มเรียนวันที่:

ชั้นเรียนไพรเวทมีนักเรียนกี่คน?

การเรียนแบบไพรเวท คือ การเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็ก ๆ 2 คน หรือมากกว่า คุณสามารถชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกัน เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

ราคาเท่าไร?

ค่าเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาไทยคาบเรียนละ 575 บาท ถ้าเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห์) 20 คาบ คือ 11,500 บาท เรียนวันละ 1 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน กลุ่มย่อย 2 คนหรือมากกว่า ค่าเรียน 375 บาทต่อคน

สัปดาห์ราคา
1575 บาท

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

การเรียนแบบไพรเวท เริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณและตารางสอนของคุณครู นักเรียนส่วนมากเรียนวันละ 1 ถึง 2 คาบ สัปดาห์ละ 3 ถึง 5 วัน

ใช้ตำราเรียนอะไร?

เราใช้ตำราเรียนที่เราจัดทำขึ้นจากประสบการณ์สอนของเรา การเลือกตำราเรียนจะขึ้นอยู่ที่ระดับความรู้และความต้องการของคุณ เช่น เรามีตำราเรียนพูดภาษาไทย เล่ม 1 ถึง 4 สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนพูด และตำราเรียนอ่านภาษาไทยสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนอ่านและเขียน

คอร์สเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

คอร์สเรียนด้วยตนเองช่วยให้คุณเรียนที่บ้านได้ด้วยตนเองโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ของเรา

คอร์สเรียนรวมอะไรบ้าง?

ในห้องเรียนออนไลน์ของเรา คุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์เสียงหลายร้อยไฟล์ วิดีโอหลายสิบรายการ และแบบฝึกหัดมากมาย

ราคาเท่าไร?

คอร์สเรียนด้วยตนเองระดับพื้นฐาน ปกติราคา 1,950 ระยะเวลา 6 เดือน ราคาพิเศษตอนนี้เพียง 975 บาท

สิ่งที่คุณต้องเตรียม?

คอร์สเรียนของเราใช้เบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณสามารถใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือพีซี และไม่ว่าคุณกำลังใช้ Windows, Mac หรือ Android – ก็สามารถเรียนกับเราได้

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง?

แบบเรียนที่ใช้ในคอร์สฟาวน์เดชั่น จะเป็นการเรียนโดยใช้โฟเนติกส์ง่าย ๆ เพื่อให้คุณพูดได้ตั้งแต่วันแรก เริ่มเรียนด้วยคำสรรพนามและกริยาภาษาไทยเพื่อสร้างประโยคสั้น ๆ จากนั้นจึงค่อย ๆ พัฒนาไปสู่รูปแบบปฏิเสธและคำถาม เรียนการใช้ Can, Cannot และ Can? การนับ และใช้คำคุณศัพท์อธิบายสิ่งของต่าง ๆ คอร์สนี้ครอบคลุมรูปแบบแสดงความเป็นเจ้าของว่าสิ่งของนั้นคือ ‘ของคุณ’, ‘ของฉัน’ ฯลฯ การเรียนจะครอบคลุมรูปแบบต่าง ๆ ของคำกริยาที่สามารถใช้ได้หลายรูปแบบในภาษาไทย

ทุกขั้นตอนมีคำอธิบายและตัวอย่างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

เรียนได้ที่บ้านและตามความสะดวกเอง!

คอร์สเรียนรวมอะไรบ้าง?

ในห้องเรียนออนไลน์ของเรา คุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์เสียงหลายร้อยไฟล์ วิดีโอหลายสิบรายการ มีการอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตัวอย่าง คลิปวีดีโอ และสามารถดาวน์โหลดแบบเรียนได้ ซึ่งไม่มีอะไรที่จะง่ายและเร็วกว่านี้ได้อีกแล้ว

สิ่งที่คุณต้องเตรียม?

คอร์สเรียนของเราใช้เบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณสามารถใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือพีซี และไม่ว่าคุณกำลังใช้ Windows, Mac หรือ Android – ก็สามารถเรียนกับเราได้

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง?

คอร์สเรียนค่อนข้างง่าย – คุณจะได้เรียนรู้การอ่านภาษาไทยโดยใช้ระบบที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

คอร์สนี้เป็นเหมะสำหรับทุกคนที่ต้องการเริ่มอ่านและเขียนภาษาไทย

จากไม่มีความรู้การอ่านภาษาไทยเลย คุณจะประหลาดใจว่าคุณสามารถอ่านคำแรกได้เร็วแค่ไหน

เรียนได้ที่บ้านและตามความสะดวกเอง!

ราคาเท่าไร?

คอร์สเรียนอ่านภาษาไทยด้วยตนเอง ปกติราคา 1,950 ระยะเวลา 6 เดือน ราคาพิเศษตอนนี้เพียง 975 บาท

คอร์สเรียนไพรเวทด้วย video-call

เรียนออนไลน์กับคุณครูชาวไทยของคุณ

ชั้นเรียนไพรเวทมีนักเรียนกี่คน?

การเรียนออนไลน์แบบไพรเวท เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูชาวไทยของคุณโดยใช้ Google Meet

ใช้ตำราเรียนอะไร?

เราใช้ตำราเรียนที่เราจัดทำขึ้นจากประสบการณ์สอนของเรา การเลือกตำราเรียนจะขึ้นอยู่ที่ระดับความรู้และความต้องการของคุณ เช่น เรามีตำเรียนเรียนพูดไทย เล่ม 1 ถึง 4 สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนพูด และตำราเรียนอ่านไทยสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนอ่านและเขียน

การเรียนแบบตัวต่อตัวยังเป็นโอกาสที่ดีในการที่คุณจะได้ฝึกฝนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากคอร์สเรียนด้วยตนเองของเรา

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

การเรียนแบบไพรเวท เริ่มเรียนเมื่อไรก็ได้ ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 18.00 น. เวลาประเทศไทย ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณและตารางสอนของคุณครู นักเรียนส่วนมากเรียนวันละ 1 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน บางคนเรียนวันละ 1 คาบ สัปดาห์ละ 3 วัน หรืออาจจะแค่สัปดาห์ละ 1 คาบ

เราจะส่งอีเมลตำราเรียนเป็น PDF ให้คุณฟรีเมื่อคุณซื้อบทเรียนตั้งแต่ 5 คาบขึ้นไป น้อยกว่านั้นจะต้องชำระเพิ่ม

ราคาเท่าไร?

บทเรียนตัวต่อตัวแบบ video-call จะเรียน 45 นาที ค่าเรียน 575 บาท