คอร์สเรียนภาษาไทย

(สำหรับชาวต่างชาติ)

คอร์สเรียนภาษาไทยต่างๆ ของเรา:

3,500฿/คอร์ส

ฟาวน์เดชั่นคอร์ส

เรียนกลุ่ม
ระดับต้น
8 คาบ/สัปดาห์
ไม่มี ED วีซ่า
2 สัปดาห์
เริ่มต้น 13,800฿

อีซี่โกอิ้งคอร์ส

เรียนกลุ่ม
ระดับต้น
4 คาบ/สัปดาห์
มี ED วีซ่า
1 ถึง 48+ สัปดาห์
เริ่มต้น 27,000฿

อินเท็นซีฟคอร์ส

เรียนกลุ่ม
ระดับต้นถึงสูง
20 คาบ/สัปดาห์
มี ED วีซ่า
1 ถึง 24 สัปดาห์
575฿/คาบ

ไพรเวทคอร์ส

เรียนตัวต่อตัว
ระดับต้นถึงสูง
อย่างน้อย 3 คาบ/สัปดาห์
มี ED วีซ่า
ไม่จำกัด
โดยคุณครูไทยที่มากด้วยประสบการณ์

ทุกคอร์สสอนโดยคุณครูไทยที่มากด้วยประสบการณ์การสอน เราผลิตตำราเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศจากประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 30 ปี ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

การเลือกคอร์สเรียน

ไม่ว่าคุณอยากเรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่ม เรียนพูดภาษาไทยอย่างเดียว หรือเรียนเขียน อ่านไทยด้วย ต้องการเรียนแบบเร่งด่วน หรือแบบสบายๆ คุณก็สามารถเลือกคอร์สที่ชอบได้ที่โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์ส

ดาวน์โหลดรายละเอียด จองเลย

เรียนวันละ 3 คาบ สัปดาห์ละ 3 วัน ระยะเวลา 2 สัปดาห์

มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนฟาวน์เดชั่น?

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์ส รับนักเรียนมากสุด 12 คน

ใช้ตำราเรียนอะไร?

เราใช้ตำราเรียนไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สของโรงเรียน ซึ่งรวมในราคาค่าเรียนแล้ว

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์ เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดปี ยกเว้นวันหยุดช่วงสงกรานต์และปีใหม่

ชั้นเรียนระดับต้นนี้เรียน 15 คาบ เรียนวันละ 3 คาบ จบภายใน 5 วัน โดยสัปดาห์แรกเรียนวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ สัปดาห์ที่สองเรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี

เวลาเรียน 10.00 น. ถึง 12.50น. ทุกคาบเรียนมีพัก 10 นาที

เนื้อหาบทเรียน

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สใช้แบบเรียนที่เข้าใจและเรียนได้แบบง่ายๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถพูดได้ตั้งแต่วันแรก คุณจะได้เรียนคำนาม, คำกริยา การสร้างประโยคบอกเล่าสั้นๆ ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ การสร้างประโยครูปแบบต่างๆ เช่น ได้ไหม? ได้ ไม่ได้ เป็นต้น การนับเลข การใช้คำคุณศัพท์เพื่อบอกลักษณะสิ่งของ การแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น ของฉัน ของคุณ การสร้างประโยคโดยใช้ เป็น อยู่ คือ การบอกเวลา ท้ายเล่มจะมีแบบฝึกให้คุณได้ฝึกเพื่อจะได้เข้าใจและพูดได้คล่องขึ้น เพียง 2 สัปดาห์คุณจะได้เรียนพื้นฐานการใช้ภาษาไทยโดยครอบคลุม

ราคาเท่าไร?

ค่าเรียนไทยฟาวน์เดชั่นคอร์ส 3,500 บาทต่อคน เรียน 15 คาบ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ราคานี้รวมตำราเรียนแล้ว

ไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สเริ่มเรียนวันที่:อีซี่โกอิ่งไทยคอร์ส

ดาวน์โหลดรายละเอียด จองเลย

เรียนวันละ 2 คาบ สัปดาห์ละ 2 วัน ระยะเวลาเรียน 12, 24 ถึง 48 สัปดาห์

ชั้นเรียนอีซี่โกอิ้งคอร์สมีนักเรียนกี่คน?

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สรับนักเรียนมากสุด 12 คนต่อกลุ่ม

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

อีซี่โกอิ้งคอร์สมีกลุ่มเรียนวันจันทร์กับวันพุธ และกลุ่มเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสบดี เวลาเรียน 11.00 น. ถึง 12.50 น. ระหว่างคาบเรียนพัก 10 นาที

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สสามารถเริ่มเรียนสัปดาห์ใดก็ได้ มีคอร์สเปิดเรียนตลอดปี

หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องจบไทยฟาวน์เดชั่นคอร์สก่อน แล้วจึงสามารถเข้าเรียนอีซี่โกอิ้งคอร์สได้

ใช้ตำราเรียนอะไร?

ผู้เรียนจะได้รับแฟ้มเอกสาร ที่ใส่ชีทสำหรับเรียนไทยอีซี่โกอิ้งคอร์สตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

ราคาเท่าไร?

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สใช้ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ ค่าเรียน 13,800 Baht ต่อคน

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สใช้ระยะเวลาเรียน 24 สัปดาห์ ค่าเรียน 22,800 Baht ต่อคน

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สใช้ระยะเวลาเรียน 48 สัปดาห์ ค่าเรียน 40,800 Baht ต่อคน

เนื่องจากเรียนกลุ่มจึงไม่สามารถเลื่อนหรือชดเชยเวลาเรียนได้

อีซี่โกอิ้งไทยคอร์สเริ่มเรียนวันที่:เนื้อหาบทเรียน

แต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ในบทเรียนที่ผ่านมา จึงทำให้สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนที่เรียนไปแล้วหลายสัปดาห์ได้

หัวข้อที่จะเรียนในแต่ละสัปดาห์:

 • At the bank
 • At the post office
 • Buying fruit
 • Prepositions of place
 • Good, better, best
 • About time
 • In the bathroom
 • Shapes and colours
 • In the bedroom
 • Comparatives and superlatives
 • Have you ever?
 • Weights and measures
 • Family relations
 • Prepositions of time
 • Buying and renting a house
 • Seasons and weather
 • Asking and giving directions
 • At the dentist
 • Buying vegetables
 • At the pharmacy
 • Repairs – the plumber
 • Conjunctions
 • At immigration
 • Motorcycle repair and rental

อินเท็นซีฟไทยคอร์ส

ดาวน์โหลดรายละเอียด จองเลย

เรียนวันละ 4 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน ระยะเวลาเรียน 4, 8, 12 ถึง 24 สัปดาห์

ชั้นเรียนอินเท็นซีฟไทยคอร์สมีนักเรียนกี่คน?

อินเท็นซีฟไทยคอร์สรับนักเรียนมากสุดได้ห้องเรียนละ 12 คน

ใช้ตำราเรียนอะไร?

ใช้ตำราเรียนของโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง ซึงคุณจะได้เรียนทั้งพูด อ่าน และเขียนไทยไปพร้อมๆ กัน

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

อินเท็นซีฟไทยคอร์สเริ่มคอร์สเรียนใหม่ทุกเดือน ตลอดปี

อินเท็นซีฟไทยคอร์สมี 3 ระดับ: ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง เมื่อผู้เรียนเรียนจบระดับต้น สามารถเรียนต่อระดับกลางและระดับสูงในเดือนถัดไปได้เลย

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาบ่าย 3 โมงถึงหนึ่งทุ่ม

ราคาเท่าไร?

อินเท็นซีฟไทยคอร์ส ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ ค่าเรียน 27,000 Baht ต่อคน

อินเท็นซีฟไทยคอร์ส ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ ค่าเรียน 52,000 Baht ต่อคน

อินเท็นซีฟไทยคอร์ส ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ ค่าเรียน 73,000 Baht ต่อคน

คุณสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 24 สัปดาห์

เนื่องจากเรียนกลุ่มจึงไม่สามารถเลื่อนหรือชดเชยเวลาเรียนได้

อินเท็นซีฟไทยคอร์สเริ่มเรียนวันที่:เรียนวันละ 1 หรือ 2 คาบ สัปดาห์ละ 3 ถึง 5 วัน ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน

ชั้นเรียนไพรเวทมีนักเรียนกี่คน?

การเรียนแบบไพรเวท คือ การเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็กๆ 2 คนหรือมากกว่า คุณสามารถชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกัน เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

เริ่มเรียนได้เมื่อไร?

การเรียนแบบไพรเวท เริ่มเรียนเมื่อไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณและตารางสอนของคุณครู นักเรียนส่วนมากเรียนวันละ 1 ถึง 2 คาบ สัปดาห์ละ 3 ถึง 5 วัน

ใช้ตำราเรียนอะไร?

ใช้ตำราเรียนของโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง หนังสือพูดไทย เล่ม 1 ถึง 4 และหนังสืออ่านไทย เล่ม 1 และ 2

ราคาเท่าไร?

ค่าเรียนแบบตัวต่อตัวภาษาไทยคาบเรียนละ 575 บาท สำหรับค่าเรียน 1 เดือน (4 สัปดาห์) 20 คาบ คือ 11,500 บาท เรียนวันละ 1 คาบ สัปดาห์ละ 5 วัน กลุ่มย่อย 2 คนหรือมากกว่า ค่าเรียน 375 บาทต่อคน