Skip to content

ภาษาอังกฤษระดับ 9 เริ่มเรียน 27 มิ.ย. 59

ภาษาอังกฤษระดับ 9 คอร์สใหม่เริ่มวันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 59 นี้นะคะ ระยะเวลาเรียน 4 อาทิตย์ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาเรียน 13.00 – 14.50 น. (2 คาบเรียน) ค่าเรียน 9,100 บาท สามารถแบ่งจ่ายที่ละอาทิตย์ได้ค่ะ อาทิตย์ละ 2,500 บาท

อังกฤษระดับ 9