ภาษาอังกฤษกลุ่มระดับ 10 & 11

ภาษาอังกฤษกลุ่มระดับ 10 & 11 เริ่มเรียนได้ทุกๆ วันจันทร์ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 2 คาบ (สัปดาห์ละ 10 คาบ) ค่าเรียนสัปดาห์ละ 2,500 บาท ลงทะเบียนมากกว่า 1 สัปดาห์ต่อครั้ง มีส่วนลดสัปดาห์ละ 300 บาทนะคะ

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

บอกต่อกับเพื่อนๆ

แวะทักทายกันที่ป่าตองนะคะ ดูโรงเรียนของเราว่าเป็นอย่างไร

แล้วบอกต่อกับเพื่อนๆ

google_plustwitterFacebookgoogle_plustwitterFacebook

โพสต์ล่าสุด

เยี่ยมเราที่เฟสบุ๊ค

ส่งข้อความหาเรา