ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่นะคะ เรียนกลุ่มภาษาอังกฤษระดับ 1 ถึง 11 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ค่ะ 😄😄