ยินดีต้อนรับนักเรียนภาษาอังกฤษกลุ่มใหม่ ระดับ 1 ถึง 8 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 ค่ะ 😊😊