ภาษาเยอรมัน A1 กลุ่มใหม่เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 61 นี้นะคะ สมัครเรียนภายในอาทิตย์นี้ รับส่วนลดค่าเรียนเหลือ 29,900 บาท จากค่าเรียนเต็ม 33,500 บาทค่ะ😊😊