นอกจากเรียนแบบเป็นกลุ่มแล้ว เรียนแบบตัวต่อตัวก็มีนะคะ
นักเรียนสามารถเลือกวัน เวลา และจำนวนคาบเรียนได้ค่ะ 😊😊