ยินดีต้อนรับนักเรียนกลุ่มภาษาเยอรมัน A1 ทุกคนนะคะ กลุ่มใหม่เริ่มเรียนวันนี้ค่ะ (12 พ.ย. 61) 😃😃