เกี่ยวกับครูของเรา

คุณสมบัติของคุณครู

คุณสมบัติ

คุณครูทุกคนของโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง อย่างน้อยจบปริญญาตรีหรือสูงกว่า และผ่านโปรแกรมการสอนต่อไปนี้ TEFL, TESL, TESOL, CELTA หรือ DELTA ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอนโดยกระทรวงศึกษาธิการ เราจัดฝึกอบรมการสอนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี และเข้ารับการอบรมสัมนาจากหน่วยงานภายนอกเป็นระยะๆ

ไม่มีอะไรที่สำคัญกว่าคุณครูที่มีประสบการณ์และความสามารถในการสอน

ความสามารถในการสอนของครูจะทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จในการเรียนของผู้เรียน ซึ่งนั่นทำให้เราเน้นและเลือกแต่ครูที่มีประสบการณ์และทักษะการสอนที่ดี โรงเรียนฯ ของเรามีคอร์สฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษของเราเอง ซึ่งทำให้เราสามารถเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญในการสอนได้อย่างถูกต้อง

คุณครูมีทักษะในการผลักดันนักเรียน

คุณครูของโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง มีทักษะและความสามารถในการกระตุ้นจิตใจผู้เรียน ให้เกิดความสนุกและต้องการเรียนภาษา ไม่ใช่การท่องจำเหมือนโรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป ครูของโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเรียนน่าสนใจและสนุกทุกคาบเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

ครูที่คุณต้องการ

ทุกภาษาที่เราเปิดสอน สอนโดยครูเจ้าของภาษา แต่จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทย พื้นฐานด้านภาษาของพวกเขาน้อยมาก แต่พวกเขาก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเรียนกับคุณครูชาวไทยที่มีประสบการณ์ของเรา