ภาษาอังกฤษพี้นฐานระดับ 1-8

ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับ 1-8 เริ่มเรียนได้ทุกๆ 2 สัปดาห์ ค่าเรียนระดับละ 1,500 บาท เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ / 2 สัปดาห์ ทุกระดับมีการสอบวัดผลเพื่อรับใบประกาศด้วยนะคะ

English course for Beginners Level 8, English for Thais course

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

บอกต่อกับเพื่อนๆ

แวะทักทายกันที่ป่าตองนะคะ ดูโรงเรียนของเราว่าเป็นอย่างไร

แล้วบอกต่อกับเพื่อนๆ

google_plustwitterFacebookgoogle_plustwitterFacebook

โพสต์ล่าสุด

เยี่ยมเราที่เฟสบุ๊ค

ส่งข้อความหาเรา