Skip to content

ภาษาอังกฤษกลุ่มระดับ 10

ภาษาอังกฤษกลุ่มระดับ 10 เรียนกับครูเจ้าของภาษา เริ่มเรียนได้ทุกๆวันจันทร์นะคะ เรียนสัปดาห์ละ 10 คาบ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) เวลาเรียนคือ 15.00 – 16.50 น. ค่าเรียนสัปดาห์ละ 2,500 บาท