Skip to content

ภาษาอังกลุ่มระดับ 11

ภาษาอังกฤษกลุ่มระดับ 11 เรียนกับคุณครูพอล ชาวอเมริกันค่ะ เรียนสัปดาห์ละ 10 คาบ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 2 คาบ เวลาเรียนคือ 17.00 – 18.50 น. ค่าเรียนสัปดาห์ละ 2,500 บาท เข้าเรียนทุกๆ วันจันทร์นะคะ