ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร
โรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง

FacebooktwitterFacebooktwitter