ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษที่เรียนจบระดับวันนี้ (8 ธ.ค. 60) ด้วยค่ะ เจอกันวันจันทร์ในระดับต่อไปนะคะ