Skip to content

วันหยุดประจำปีช่วงปีใหม่นี้ค่ะ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ โรงเรียนจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560 – 7 ม.ค. 2561 เปิดทำการอีกครั้งวันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 2561 นะคะ