ยินดีต้อนรับนักเรียนภาษาอังกฤษระดับ 1 กลุ่มใหม่ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 ค่ะ 😊