ยินดีต้อนรับนักเรียนคอร์สภาษาเยอรมัน A1 ทุกคนค่ะ กลุ่มนี้เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 ค่ะ