Skip to content

ภาษาอังกฤษ 1-8 เริ่ม 30 เม.ย. 61

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ภาษาอังกฤษระดับ 1 และนักเรียนที่ขี้นระดับใหม่ 2 ถึง 8 ทุกคนนะคะ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61 และ คอร์สต่อไปเริ่มอีกครั้ง 14 พ.ค. 61 ค่ะ😄😄