ยินดีต้อนรับนักเรียนกลุ่มภาษาเยอรมัน A1 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 นะคะ 😊😊