ยินดีกับนักเรียนที่สอบจบระดับวันนี้ (8 มิ.ย. 61) ทุกคนด้วยนะคะ พบกันวันจันทร์ในระดับต่อไปค่ะ