Skip to content

ประกาศโรงเรียนปิดช่วงสงกรานต์ 2562

ปีนี้โรงเรียนจะปิดช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 21 เมษายน 2562 นะคะ เปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ค่ะ

สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะคะ !!!